28 grudzień 2021

KOMUNIKAT z 28.12.2021 o dokonaniu przydziału akcji zwykłych imiennych serii C spółki All Good S.A. z siedzibą w Kołobrzegu oferowanych w ramach oferty publicznej niewymagającej udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego.

Zarząd spółki All Good S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2021 r. został dokonany przydział akcji zwykłych imiennych serii C.

Łącznie 542 inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę 73 485 akcji oferowanych.

535 inwestorom indywidualnym przydzielono 73 164 akcje serii C, w cenie emisyjnej 37 zł za każdą akcję oferowaną.

Inwestorom indywidualnym przydzielono wyłącznie nowo emitowane akcje Serii C.

Zwrot środków pieniężnych inwestorom indywidualnym, którym akcje nie zostały przydzielone, rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji oferowanych.

Brak załączników