Statut All Good S.A.


Statut All Good S.A.

STATUT
ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

TEKST JEDNOLITY AKTUALNY NA DZIEŃ 4 LUTEGO 2022 ROKU

 

Spółka działa pod firmą ALL GOOD Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ALL GOOD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ALL GOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu.
Zapoznaj się ze Statutem Spółki Akcyjnej All Good.