Statut All Good S.A.


Statut All Good S.A.

STATUT
ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

TEKST JEDNOLITY AKTUALNY NA DZIEŃ 26 MAJA 2023

Spółka działa pod firmą ALL GOOD Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ALL GOOD S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Spółka powstała z przekształcenia spółki pod firmą ALL GOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu.
Zapoznaj się ze Statutem Spółki Akcyjnej All Good.