12 maj 2020

Uchwała nr 1 z dnia 8 maja 2020 r.

Dnia 8.05.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trakcie którego podjęto następujące uchwały aktualizujące treść statutu, zgodnie z załącznikiem.

Lista załączników: