Spółka


Spółka

ALL GOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

Siedziba:

POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat KOŁOBRZESKI, gmina KOŁOBRZEG, miejsc. KOŁOBRZEG

Adres:

ul. MAZOWIECKA, nr 24I, lok. U9, 78-100 KOŁOBRZEG, POLSKA
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer KRS:

0000773117

REGON:

321281341

NIP:

6711812675

 

Wysokość kapitału zakładowego: 285 515,80 ZŁ