8 Marzec

Latte art

  • wprowadzenie do techniki latte: jakość mleka, temperatura, sposoby spieniania;
  • technika latte w praktyce: napowietrzanie mleka, kontrola temperatury, polerowanie, rozdzielanie mleka
  • Kontrast, symetria, estetyka – ocena wzoru i jego wykonania
  • podstawowe wzory: serce, tulipan, rozeta
  • kontrola nad mlekiem – omówienie najczęściej popełnianych błędów, wyjaśnienie procesów i mechaniki latte art;
  • malowanie w praktyce
  • dodatkowe techniki latte art